Κοινοτική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

Η ΠΡΟΝΟΙΑ προσφέρει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες επιμόρφωσης στην ελληνική παροικία και στην ευρύτερη κοινότητα βελτιώνοντας την ποιότητας της ζωής και την ευημερία των ατόμων, και την οικοδόμηση της ικανότητας των ατόμων να παίρνουν συνειδητές αποφάσεις για την υγεία τους και για τις ανάγκες φροντίδας ηλικιωμένων. Οι πρωτοβουλίες κοινοτικής εκπαίδευσης βελτιώνουν τις γνώσεις για την υγεία των ατόμων, αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για σημαντικά θέματα υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων και αυξάνουν την πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης.

Η ΠΡΟΝΟΙΑ έχει κοινοτικούς εκπαιδευτικούς που είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι στην παράδοση ενημερωτικών σεμιναρίων σε ομάδες και στην διευκόλυνση των εργαστηρίων στους ακόλουθους τομείς:

  • Άνοια: βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την άνοια και τις επιπτώσεις της, στην καθημερινή ζωή, και ιδίως την αντιμετώπιση των αναγκών των φροντιστών, μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
  • Παρηγορητική Φροντίδα: κατανόηση της σημασίας της παρηγορητικής φροντίδας για την ανακούφιση από τα συμπτώματα μιας σοβαρής ασθένειας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου και της οικογένειας
  • Φροντίδα Ηλικιωμένων: ευαισθητοποίηση των διαφόρων θεμάτων υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων που επηρεάζουν τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους και παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και πόρους
  • Υγεία και ευημερία: παροχή πληροφοριών για την υγεία για την δημιουργία ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και τη βελτίωση της πλοήγησης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης
  • Κακοποίηση των Ηλικιωμένων: κατανόηση των σχέσεων και εντοπισμό σημαδιών κακοποίησης και παραμέλησης και τις επιπτώσεις τους στη σωματική και συναισθηματική ευημερία των ατόμων, και ενθάρρυνση για πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης
  • Προβληματικός Τζόγος: υποστήριξη ελληνικών ομάδων ηλικιωμένων για να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του τζόγου στην παροικία και να βοηθήσουν τις ομάδες να προγραμματίσουν εναλλακτικές κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα μέλη τους
  • Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους.

Η ΠΡΟΝΟΙΑ, προσφέρει επίσης κοινοτική εκπαίδευση μέσω ενός εβδομαδιαίου ραδιοφωνικού προγράμματος του 3XY που επικεντρώνεται σε πολλά θέματα υγείας και πρόνοιας που επηρεάζουν την ελληνική παροικία. Οι διαφορετικοί τομείς υπηρεσιών προωθούν τα προγράμματά τους και τις επερχόμενες δραστηριότητές τους, καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγεία, τη φροντίδα ηλικιωμένων και αναπηρίας, τα οικογενειακά θέματα και θέματα παιδιών και ευρύτερα κοινωνικά θέματα.