Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Συντονισμένη Φροντίδα

Η ΠΡΟΝΟΙΑ παρέχει προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών υγείας και φροντίδας ευπαθών ηλικιωμένων ατόμων, ατόμων με αναπηρία και των φροντιστών τους. Όλα τα προγράμματα ακολουθούν κατάλληλες διαδικασίες εκτίμησης, προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραπομπής και διαβούλευσης για να παραχθεί και εξασφαλισθεί η προσβασιμότητα και η διαθεσιμότητας της φροντίδας σε κατάλληλες υπηρεσίες. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας (υλοποιούνται μέσω των διαδικασιών αξιολόγησης) πρέπει να πληρούνται για όλα τα προγράμματα.

Οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

 • Ομάδες Προγραμματισμένων Δραστηριοτήτων (Planned Activity Groups) (PAG), τοποθεσίες: Brunswick, Νότια Clayton, North Balwyn, και Sunshine
 • Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης (υπηρεσία φιλικών επισκέψεων)
 • Πρόγραμμα Κοινοτικών Επισκέψεων
 • Αξιολόγηση
 • Ανακουφιστική Φροντίδα και Αναψυχή στο σπίτι
 • Πακέτα Οικιακής Φροντίδας (Δυτικά, Ανατολικά και Βόρεια προάστια της Μελβούρνης)
 • Υπηρεσίες Μεσολάβησης επί πληρωμή  
 • Υπηρεσίες Ιδιωτικής Μεσολάβησης επί πληρωμή
 •  Εκπαίδευση (Εισαγωγή στους Υπολογιστές)
 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού
 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυναμικού Εθελοντών
+
Ποιες υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας είναι διαθέσιμες για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους;

Η ΠΡΟΝΟΙΑ παρέχει μια σειρά ελληνόφωνων υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας.......

These services include home, recreational and centre-based options for the elderly and their carers.

+
Πώς μπορώ εγώ η οικογένειά μου να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πακέτο οικιακής φροντίδας ή σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας;

Οι παραπομπές για τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας της ΠΡΟΝΟΙΑΣ γίνονται αποδεκτές μέσω της Υπηρεσίας My Aged Care στο...

1800 202 422 η στο myagedcare.gov.au