Φροντίδα Ηλικιωμένων

Τελευταίες εκδηλώσεις

Γνωρίζω τα δικαιώματα μου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία νέα

Ευχαριστώ Τίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΙΑ παρέχει προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών υγείας και φροντίδας ευπαθών ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και των φροντιστών τους. Όλα τα προγράμματα ακολουθούν τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης, σχεδιασμού, παρακολούθησης, παραπομπής και διαβούλευσης για την παροχή και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας της περίθαλψης στις κατάλληλες υπηρεσίες. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας (που εφαρμόζονται μέσω διαδικασιών αξιολόγησης) πρέπει να πληρούνται για όλα τα προγράμματα.

Φροντίδα Ηλικιωμένων

Πρόσβαση στη φροντίδα ηλικιωμένων

 • Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων;

  Η ΠΡΟΝΟΙΑ μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων με παραπομπή στο My Aged Care ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με το My Aged Care στο 1800 200 422 για να μιλήσετε με έναν σύμβουλο για να συζητήσετε τις ανάγκες φροντίδας σας σε σχέση με εσάς ή το μέλος της οικογένειάς σας ή φιλικο πρόσωπο – αν θεωρείστε εξουσιοδοτημένο άτομο.

 • Ποιος καθορίζει την επιλεξιμότητα για υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων;

  Η καταλληλότητα για υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων αξιολογείται σε αρχικό επίπεδο μέσω της Περιφερειακής Υπηρεσίας Αξιολόγησης (RAS) για πρόσβαση σε υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης στο Σπίτι της Κοινοπολιτείας (CHSP) ή μέσω της Υπηρεσίας Αξιολόγησης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ACAS) για Πακέτο Κατ’ Οίκον Φροντίδας (HCP). Κανονικά θα αξιολογηθείτε σε αρχικό επίπεδο σύμφωνα με το CHSP και εάν ο αξιολογητής κρίνει ότι εσείς/το μέλος της οικογένειάς σας έχετε υψηλότερες ανάγκες, τότε θα μπείτε σε μια λίστα αναμονής HCP.

 • Υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση φροντίδας ηλικιωμένων;

  Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην πρόσβαση σε χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων ανάλογα με το αν λαμβάνετε άλλη χρηματοδοτούμενη υποστήριξη, αλλά εάν κριθείτε ότι χρειάζεστε κατ’ οίκον φροντίδα, τότε θα έχετε την ευκαιρία να λάβετε υποστήριξη μέσω παραπομπών από τις εισαγωγικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Κατ’ Οίκον Φροντίδας της Κοινοπολιτείας (CHSP).

 • Μπορώ να έχω πρόσβαση σε διαφορετική χρηματοδότηση για υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων;

  Γενικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο σε μία μορφή κρατικής χρηματοδότησης για υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσετε με το CHSP και όταν αξιολογηθείτε σε μεταγενέστερο στάδιο για τις υψηλότερου επιπέδου ανάγκες υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, θα μεταβείτε στο HCP. Θα υπάρξει μια περίοδος μετάβασης από το CHSP στο HCP και αυτό θα το διαχειρίζεται η PRONIA μαζί με άλλους χρηματοδοτούμενους παρόχους υπηρεσιών. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε πρόσθετη χρηματοδότηση CHSP με βραχυπρόθεσμη συμφωνία, αλλά μόνο εάν η χρηματοδότηση HCP είναι ανεπαρκής και έχετε λάβει έγκριση μέσω του ACAS.

 • Ποιο είναι το κόστος που σχετίζεται με την πρόσβαση στην υποστήριξη φροντίδας ηλικιωμένων στο σπίτι;

  Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες δαπάνες για υπηρεσίες που σχετίζονται με την υποστήριξη φροντίδας ηλικιωμένων στο σπίτι στο πλαίσιο του CHSP, αλλά το κόστος επιδοτείται και το μη επιδοτούμενο ή η συνεισφορά θα σας εξηγηθεί και θα γίνει συμφωνία που θα επιβεβαιώνει τις υπηρεσίες και το σχετικό κόστος συνεισφοράς. Ομοίως για ένα πακέτο HCP, θα πρέπει επίσης να συνάψετε μια συμφωνία, αλλά όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πακέτου και του συντονισμού της φροντίδας, θα διαχειρίζονται στο πλαίσιο του πακέτου, με εξαίρεση τυχόν πρόσθετη εθελοντική συνεισφορά ή αμοιβή φροντίδας βάσει εισοδήματος που καθορίζεται από το Centrelink, εάν είστε μερικώς συνταξιούχος ή αυτοχρηματοδοτούμενος συνταξιούχος.

Παραμείνετε σπίτι

 • Τι υποστήριξη είναι διαθέσιμη για να μείνω στο σπίτι;

  Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν αριθμό υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε στο σπίτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν οικιακή φροντίδα, προσωπική φροντίδα, προετοιμασία γευμάτων, συνοδευόμενα ψώνια ή ραντεβού, υποστήριξη στο σπίτι ανακούφισης για τον φροντιστή σας, κοινωνική ανακούφιση ή μια ευέλικτη προσφορά ανακούφισης που μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό αυτών των υπηρεσιών.

 • Η ΠΡΟΝΟΙΑ παρέχει όλες τις υπηρεσίες για να με βοηθήσει να μείνω στο σπίτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα;

  Η ΠΡΟΝΟΙΑ είναι σε θέση να σας υποστηρίξει με κοινωνική ή ατομική ανακουφιστική φροντίδα εντός ή εκτός σπιτιού στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του CHSP για να σας επιτρέψει να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες στην κοινότητα. Περισσότερες υπηρεσίες στο σπίτι και υποστήριξη για πρόσβαση σε υπηρεσίες στην κοινότητα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης HCP, συμπεριλαμβανομένης της οικιακής φροντίδας, της προσωπικής φροντίδας, της προετοιμασίας γευμάτων και της ευέλικτης ανακούφισης.

 • Ποιος μπορεί να με βοηθήσει ώστε να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες στο σπίτι;

  Υποστήριξη μέσω της PRONIA για πρόσβαση σε υπηρεσίες στο πλαίσιο του CHSP παρέχεται από τον Υπεύθυνο Ανάπαυσης στα HCP και μέσω αποκλειστικής υποδοχής, Concierge και αποκλειστικού Case Manager. Τόσο τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το CHSP όσο και από το HCP υποστηρίζονται από μια Ομάδα Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής, της ταξινόμησης και του προγραμματισμού, των Αρχηγών ομάδων και των Συντονιστών Προγραμμάτων που αναφέρονται στον Υπεύθυνο Υπηρεσιών Φροντίδας Ηλικιωμένων και Συντονισμένης Φροντίδας.

 • Μπορώ να έχω πρόσβαση σε κλινική φροντίδα ή εναλλακτική υγεία στο σπίτι;

  Διατίθεται πρόσθετη υποστήριξη μέσω του προγράμματος HCP για εξειδικευμένη φροντίδα κλινικής και άλλωνυπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων της νοσηλευτικής, κλινικών ειδικών για πληγές, διαβήτη και εγκράτεια, φυσιοθεραπεία, ποδολογία, λογοθεραπεία, διαιτολόγο, θεραπευτικό μασάζ και αξιολογήσεις άνοιας μέσω γηριατρού.

Οικιακές Επιλογές

 • Ποια υποστήριξη μπορώ να έχω εάν η παραμονή στο σπίτι δεν αποτελεί επιλογή;

  Μπορεί να έρθει στιγμή που απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη για εσάς ή το μέλος της οικογένειάς σας και δεν είναι πλέον ασφαλές ή βιώσιμο για εσάς να παραμείνετε στο σπίτι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να χρειαστεί να διακόψετε ή να αναστείλετε το πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση του CHSP ή του HCP και να ερευνήσετε άλλες επιλογές για βραχυπρόθεσμη υποστηριζόμενη φροντίδα ανακούφισης ή μακροχρόνια φροντίδα μέσω μόνιμης φροντίδας ηλικιωμένων σε οίκο ευγηρίας.

 • Η PRONIA παρέχει φροντίδα ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας;

  Η PRONIA δεν παρέχει μόνιμη φροντίδα ηλικιωμένων μέσω ιδρυμάτων¬, αλλά μπορούμε να σας βοηθήσουμε με ορισμένες πληροφορίες διερεύνησης σχετικά με ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων που εξυπηρετούν ειδικά την ελληνική παροικία ή εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή σας ή που παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη, π.χ. άνοια.

 • Πώς θα επηρεάσει η οικιακή φροντίδα ηλικιωμένων τον σύζυγο ή τον γονέα μου που είναι ακόμα στο σπίτι;

  Θα χρειαστεί να έρθετε σε επαφή με ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων για να κατανοήσετε τις οικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης εκεί, αλλά ο σύζυγός σας μπορεί να συνεχίσει να ζει στο σπίτι της οικογένειας ανάλογα με το καθεστώς της σύνταξης και τις συγκεκριμένες οικονομικές και άλλες νομικές συνθήκες. Η υποστήριξη είναι επίσης διαθέσιμη στον σύζυγό σας και ή σε άλλο μέλος της οικογένειας/γονέα, επίσης μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος CHSP ή HCP, εάν δεν έχει αξιολογηθεί εκ των προτέρων και αναμένει έγκριση ή έχει ήδη εγκριθεί.

 • Μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση προσωρινά στην οικιακή φροντίδα ηλικιωμένων;

  Ενθαρρύνουμε πρόσθετη υποστήριξη σε πελάτες και φροντιστές που είναι διαθέσιμοι για πρόσθετη υποστηριζόμενη ανακούφιση σε βραχυπρόθεσμη βάση καθώς η άδεια επιτρέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος HCP για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανά ημερολογιακό έτος χωρίς να χρειάζεται να διακοπεί η χρηματοδότηση του HCP. Και πάλι, η PRONIA μπορεί να παρέχει πληροφορίες διερεύνησης σε σχέση με ιδρύματα που εξυπηρετούν ειδικά τις την ελληνική παροικία στην περιοχή σας ή βασίζονται σε εξειδικευμένη φροντίδα, π.χ. άνοια

 • Ποιο είναι το κόστος που σχετίζεται με τη φροντίδα ηλικιωμένων;

  Υπάρχει ένας αριθμός χρεώσεων που σχετίζονται με τη μόνιμη περίθαλψη σε ιδρύματα ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης της Κατάθεσης Κατοικίας Διαμονής (RAD), των ημερήσιων τελών συν τυχόν επιπλέον έξοδα διαμονής σε ξενώνα. Η PRONIA δεν μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες χρεώσεις σχετικά με τη μόνιμη φροντίδα ηλικιωμένων, αλλά υπάρχει ένας αριθμός διαθέσιμων επιλογών που μπορούν να συζητηθούν με το προσωπικό υποδοχής στις σχετικές εγκαταστάσεις και θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή από επαγγελματία για τα οικονομικά σας. Ισχύουν ημερήσιες χρεώσεις για προσωρινή ανάπαυλα που δεν καλύπτονται μέσω του κεφαλαίου HCP.

Εύρεση κοινωνικής υποστήριξης

 • Πώς μπορώ να βρω κοινωνική στήριξη στην περιοχή μου;

  Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης μέσω του ιστότοπου My Aged Care απευθείας ή η PRONIA μπορεί να παρέχει βοήθεια μέσω πληροφοριών πλοήγησης ή άμεσων πληροφοριών σε σχέση με τα προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης της PRONIA.

 • Τι είδους κοινωνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη;

  Η Κοινωνική Υποστήριξη είναι διαθέσιμη μέσω μεμονωμένων προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης, Ομάδων Προγραμματισμένης Δραστηριότητας ή άλλων ομάδων κοινωνικής πολιτιστικής υποστήριξης που είναι προσβάσιμες στην ευρύτερη κοινότητα.

 • Τι γίνεται αν χρειάζομαι πρόσθετη κοινωνική υποστήριξη;

  Εάν χρειάζεστε πρόσθετη κοινωνική υποστήριξη, αυτό μπορεί να διευθετηθεί μέσω πρόσθετων παραπομπών από το My Aged Care.

 • Μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η κοινωνική υποστήριξη;

  Ναι, η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να ανασταλεί προσωρινά ανά πάσα στιγμή είτε στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του CHSP είτε του HCP, αλλά ενδέχεται να ισχύουν χρονικά όρια και πιθανή εκ νέου παραπομπή σε προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης εάν έχει εξαντληθεί η περίοδος άδειας.

 • Ποιο είναι το κόστος που συνδέεται με την κοινωνική υποστήριξη;

  Η PRONIA χρεώνει επί του παρόντος $ 5 ανά ώρα για ανάπαυλα (τουλάχιστον 2 – το περισσότερο 4 ώρες την εβδομάδα), $ 10 την ημέρα για τις Ομάδες Προγραμματισμένης Δραστηριότητας και η ατομική κοινωνική υποστήριξη είναι για 2 ώρες την εβδομάδα με κόστος 0 $, αλλά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των εθελοντών.

Υποστήριξη για την άνοια

 • Τι είδους υποστήριξη για την άνοια είναι διαθέσιμη;

  Παρέχουμε υποστήριξη σε όλους τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των πελατών που έχουν διαγνωστεί με άνοια στο πλαίσιο κοινοτικής φροντίδας των προγραμμάτων CHSP και HCP και συμβουλές όπου απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη για την άνοια ή υψηλότερη υποστήριξη φροντίδας για άνοια σε ίδρυμα ευγηρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αρνηθούμε να παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες στο σπίτι ή κοινωνική ανάπαυλα εκτός σπιτιού, εάν ένας πελάτης κινδυνεύει να διαφύγει ή έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές που είναι προκλητικές και μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο το μέλος της οικογένειάς σας ή τον υπάλληλο κοινοτικής φροντίδας ή άλλα άτομα.

 • Ποιος είναι σε θέση να αξιολογήσει την άνοια;

  Ο Γενικός Ιατρός σας θα πρέπει να είναι το πρώτο σημείο επαφής για οποιαδήποτε αξιολόγηση ή εάν έχει γίνει αξιολόγηση από εξωτερικό ειδικό ή εκπρόσωπο υγείας, θα πρέπει να ενημερωθεί ο γενικός ιατρός του μέλους της οικογένειάς σας και να ζητηθεί τακτική επανεξέταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητήσουμε την έγκρισή σας για να αξιολογήσουμε το μέλος της οικογένειάς σας για άνοια μέσω γηριατρού, εάν υποπτευόμαστε σημεία άνοιας και δεν υπάρχει τρέχουσα διάγνωση διαθέσιμη στην ΠΡΟΝΟΙΑ και δεν μπορείτε να πάτε το μέλος της οικογένειάς σας σε γενικό γιατρό ή στον οικογενειακό σας γιατρό για εκτίμηση.

 • Η PRONIA παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα για την άνοια;

  Παρόλο που η ΠΡΟΝΟΙΑ παρέχει υποστήριξη στο σπίτι σε ασθενείς με άνοια, δεν είμαστε εξειδικευμένος πάροχος φροντίδας άνοιας και η εκπαίδευση που παρέχεται στο εργατικό δυναμικό φροντίδας ή σε εξωτερικούς υπεργολάβους περιορίζεται στη διαχείριση ενός πελάτη με άνοια και δεν είναι ολοκληρωμένη σαν αυτή που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην υποστήριξη πελατών σε ειδική πτέρυγα άνοιας σε ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων ή υποστηριζόμενη μονάδα ανάπαυσης. Η ΠΡΟΝΟΙΑ πάντα αναζητά εξειδικευμένη εκπαίδευση για το εργατικό δυναμικό της στα θέματα της άνοιας και αναμένουμε ότι με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για υποστήριξη άνοιας, το εργατικό δυναμικό της φροντίδας μας θα αυξήσει την εμπειρία του στα θέματα άνοιας.

 • Υπάρχει διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση για την υποστήριξη της άνοιας;

  Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του προγράμματος HCP, διατίθεται πρόσθετη χρηματοδότηση για την άνοια μέσω ενός επιδόματος άνοιας που υπολογίζεται με καθορισμένο ημερήσιο επιτόκιο και προσαρμόζεται κατά περιόδους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο επίδομα άνοιας, απαιτείται μια τρέχουσα και έγκυρη διάγνωση άνοιας και να υποβληθεί μια αίτηση μέσω του Case Manager που χειρίζεται την υπόθεση σας.

 • Ποιο είναι το κόστος σχετικά με την υποστήριξη της άνοιας;

  Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο κόστος για την υποστήριξη της άνοιας εάν επιλέξετε να λάβετε εξειδικευμένη συνεχή υποστήριξη μέσω ενός κλινικού ιατρού που ειδικεύεται στην άνοια ή εάν αναζητήσετε υποστήριξη για την άνοια μέσω ενός ιδρύματος με ημερήσια χρέωση που ορίζεται από την κυβέρνηση και εξετάζεται κατά περιόδους. Οι αρχικές αξιολογήσεις άνοιας μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του HCP σε διαπραγμάτευση με τον Υπεύθυνο της υπόθεσής σας.

Υπηρεσίες

Στο πνεύμα της συμφιλίωσης η PRONIA αναγνωρίζει τους λαούς των Πρώτων Εθνών, τους Παραδοσιακούς Θεματοφύλακες της χώρας σε όλη την Αυστραλία και τη σχέση τους με τη στεριά, τη θάλασσα και την κοινότητα.

Αποδίδουμε το σεβασμό μας στους Πρεσβύτερους του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος και οικοδομούμε σχέσεις σεβασμού με όλους τους Αβορίγινες και τους κατοίκους των Νήσων Τόρες Στρέιτ σήμερα.

Πολιτική απορρήτου | © Pronia 2024.