Πρόγραμμα για νεοφερμένους Έλληνες

Η Πρόνοια ξεκίνησε την παροχή υπηρεσιών σε νεοφερμένα άτομα από την
Ελλάδα το 2012, ανταποκρίνοντας σ’ ένα νέο κύμα από μετανάστες στην
Αυστραλία, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Το 2015, η Πρόνοια έλαβε
με επιτυχία χρηματοδότηση από την πολιτειακή κυβέρνηση για την παροχή
ενός προγράμματος τεσσάρων ετών, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες
των νεοφερμένων ατόμων και να διευκολύνει την εγκατάστασή τους ή την
επανεγκατάστασή τους στη Μελβούρνη και στη Βικτώρια.

Η Πρόνοια έχει δημιουργήσει μια ειδική συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας (Greek Orthodox Community of Melbourne
and Victoria) (GOCMV) σχετικά μ’ αυτό το πρόγραμμα, με την απόσπαση
ενός υπαλλήλου μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, στις εγκαταστάσεις της
GOCMV που βρίσκονται στο Εμπορικό Κέντρο της Μελβούρνης.

Μέσα από το Πρόγραμμα για τους Νεοφερμένους Έλληνες, η Πρόνοια παρέχει
υπηρεσίες εγκατάστασης, ένταξης και προσαρμογής σε νεοφερμένα άτομα και
σε οικογένειες. Αυτές οι υπηρεσίες είναι ένας συνδυασμός από άμεσες κοινωνικές
υπηρεσίες και κοινοτικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Οι άμεσες κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται 2 ημέρες την εβδομάδα, πρόσωπο με
πρόσωπο, και με τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες και παρέχουν:

 • αποτελεσματικές γενικές κοινωνικές υπηρεσίες
 • πρακτική βοήθεια
 • πληροφορίες και παραπομπές για να αυξηθεί η πρόσβαση των πελατών σε πληροφορίες και σε υπηρεσίες
 • παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κρίσης για τους πελάτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα που σχετίζονται με την εγκατάστασή τους
 • υποστήριξη πελατών για διάφορα ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση, στα οποία συμπεριλαμβάνονται θέματα στέγασης, θέματα υγείας και ψυχικής  υγείας, οικονομική υποστήριξη και άλλη υλική βοήθεια, θέματα μετανάστευσης, προβλήματα οικογενειακών και προσωπικών σχέσεων, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση, βοήθεια με τη γλώσσα
 • στην Ελληνική υπηρεσία πληροφοριών μετανάστευσης και παραπομπής και στην Ελληνική νομική υπηρεσία πληροφοριών και παραπομπής της Πρόνοιας, και παροχή επακόλουθης υποστήριξης, όπου χρειάζεται
 • βραχυπρόθεσμη παροχή συμβουλών και παραπομπή στην υπηρεσία Οικογενειακών και Προσωπικών Σχέσεων της Πρόνοιας και σε άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
 • υποστήριξη συνηγορίας για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των πελατών και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Οι κοινοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, τα εξής:

 • παροχή κοινοτικών ενημερωτικών σεμιναρίων σχετικά με την υγεία, την κοινωνική ασφάλεια, την πρόνοια, τη στέγαση και άλλες υπηρεσίες εγκατάστασης
 • ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την αντιμετώπιση των αναγκών εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης για τους νέους μετανάστες
 • παροχή προγραμματισμένων δραστηριοτήτων αλλαγής σταδιοδρομίας για τη βελτίωση των προοπτικών εύρεσης εργασίας για τους Έλληνες μετανάστες
 • πρωτοβουλίες κοινοτικής ανάπτυξης, προκειμένου να φέρουν τους Έλληνες μετανάστες κοντά για να συνδεθούν, να μάθουν και να συμβάλουν στην τοπική τους κοινότητα
 • ανάπτυξη δίγλωσσου υλικού και βοηθημάτων για την υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στην Πρόνοια,
στον αριθμό: (03) 9388 9998