'μαζί' Πρόγραμμα Παρηγορητικής Φροντίδας

Η PRONIA παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρηγορητικής φροντίδας «μαζί» το οποίο χρηματοδοτείται για τρία χρόνια από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα «μαζί» έχει στόχο να:

  • Να παρέχει ενημέρωση για την Παρηγορητική Φροντίδα στην Ελληνική Παροικία και ειδικότερα τους φροντιστές ατόμων που ζουν με ανίατες, χρόνιες και περιοριστικές για τη ζωή παθήσεις.
  • Να ευαισθητοποιήσει για θέματα που αφορούν την εμπειρία του θανάτου και να ομαλοποιήσει την έννοια αυτή ως σημαντικό κομμάτι της ζωής.
  • Να προωθήσει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φροντιστών και ακολούθως των αγαπημένων προσώπων που ζουν με ανίατες ή χρόνιες ασθένειες.
  • Να πληροφορήσει και ενημερώσει άλλους οργανισμούς και επαγγελματίες για τη σημαντικότητα του προγράμματος και τη δράση του.

Συγκεκριμένα, το προγραμμα «μαζί» θα:

  • Δημιουργήσει υποστηρικτικές ομάδες φροντιστών ατόμων που ζουν με χρόνιες, ανίατες και περιοριστικές για τη ζωή παθήσεις σε τρεις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές: Brunswick, Clayton and West Sunshine
  • Προσφέρει ατομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής στους φροντιστές
  • Διεξάγει μία ετήσια εκδρομή στα περίχωρα της Μελβούρνης για τη χαλάρωση και ευημερία των φροντιστών
  • Διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες και άλλους οργανισμούς