Κοινωνικές Υπηρεσίες

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες είναι το κύριο σημείο επαφής για την Ελληνική παροικία στις προσπάθειές τους να λάβουν βοήθεια για σχετικά ζητήματα και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων. Η ζήτηση για τις κοινωνικές υπηρεσίες έχει αυξηθεί σταθερά, ιδιαίτερα τώρα που η Ελληνική παροικία γερνά γρήγορα και τα προβλήματα υγείας και οι συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν την ευημερία των ατόμων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Μονάδα Οικογενειακών και Κοινοτικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Γενικές κοινωνικές υπηρεσίες
 • Πληροφορίες και παραπομπές
 • Παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κρίσεων
 • Συνηγορία
 • Υποστήριξη και Συμβουλές
 • Παροχή συμβουλών
 • Πρακτική βοήθεια
 • Οικονομική βοήθεια
 • Παροχή συμβουλών στις βασικές υπηρεσίες
 • Κοινοτικά προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για ομάδες και υπεύθυνους κοινοτικών οργανισμών
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και στις υπηρεσίες υγείας
 • Έρευνα και αξιολόγηση του προγράμματος

Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες:  Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9.30π.μ έως τις 1.30μ.μ.

Για ραντεβού παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας, τηλεφωνώντας στον αριθμό: 93889998.