Οικογενειακές και Κοινοτικές Υπηρεσίες

Η ΠΡΟΝΟΙΑ παρέχει άμεσες υπηρεσίες στην Αυστραλό- Ελληνική παροικία σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια της Μελβούρνη. Οι άμεσες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής: γενικές κοινωνικές υπηρεσίες, οικογενειακή και συζυγική διαβούλευση, παροχή πληροφοριών (στήριξη εισοδήματος, κοινωνική ασφάλιση, επίλυση ζητημάτων υγείας), συνηγορία και παραπομπή, οικονομική βοήθεια, διαβουλεύσεις, κοινοτική ανάπτυξη και κοινοτική εκπαίδευση. Η Μονάδα Οικογενειακών και Κοινοτικών Υπηρεσιών παρέχει άμεσες υπηρεσίες σε άτομα, σε οικογένειες και ομαδικά προγράμματα υποστήριξης για την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών της παροικίας.

Δεν υπάρχουν τέλη ή περιορισμοί στην πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται με αυτο-παραπομπή ή παραπομπές από την οικογένεια / συγγενείς, άλλες υπηρεσίες και επαγγελματίες. Οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμες από τα κεντρικά γραφεία στο Brunswick              (4 Ημέρες την εβδομάδα)

Η ΠΡΟΝΟΙΑ λειτουργεί έναν παιδικό σταθμό 50-θέσεων, τον Παιδικό Σταθμό ΑΛΦΑ. Ο παιδικός σταθμός παρέχει ένα δίγλωσσο και πολυπολιτισμικό πρόγραμμα και δέχεται παιδιά από τους γύρω Δήμους και όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια. Ο Παιδικός Σταθμός Άλφα βρίσκεται στο 8 Corsair Street στο Richmond. Λειτουργεί από Δευτέρα - Παρασκευή 7:00 πμ - 6.00 μ.μ.

Οι αφοσιωμένοι φροντιστές είναι υπεύθυνοι για τη συνολική σωματική, συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη, και την ανάπτυξη των νεαρών παιδιών που έρχονται στο κέντρο και δεσμεύονται στην προετοιμασία των παιδιών για τη μελλοντική τους ζωής σε μια μεταβαλλόμενη πολυπολιτισμική κοινωνία.

Η ΠΡΟΝΟΙΑ παρέχει τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Γενικές Κοινωνικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Διαβούλευσης
 • Προγράμματα Ομαδικής υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Προγράμματα Καρδιακής Αποκατάστασης (στο Brunswick και στο Oakleigh)
 • Πρόγραμμα Κοινοτικών Εταίρων
 • Ελληνική Νομική Υπηρεσία Πληροφοριών και Παραπομπής
 • Υπηρεσία Πληροφοριών και Παραπομπής Πρακτόρων Μετανάστευσης
 • Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης και Παρέμβαση σε Κρίση
 • Κοινοτική Εκπαίδευση
 • Τοπικά Κοινοτικά Προγράμματα Υγείας και Ενεργούς διαβίωσης
 • Διαβούλευση

Διαπολιτισμική Επαγγελματική Κατάρτιση.