Υπηρεσίες Αναπηρίας

Η ΠΡΟΝΟΙΑ παρέχει προγράμματα για άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών.

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ομάδες με Βάση τα Κέντρα - στοχεύουν σε νεότερα άτομα με αναπηρίες για να διατηρήσουν και να κρατήσουν τις συνδέσεις με την τοπική τους κοινότητα.
  • Κοινωνική Υποστήριξη – Επισκέψεις Εθελοντών – αυξάνουν τις ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση με την υποστήριξη ενός εθελοντή
  • Ψυχαγωγική Ανακουφιστική Φροντίδα - Παροχή κοινωνικών δραστηριοτήτων για τον παραλήπτη φροντίδας καθώς ο φροντιστής τους κάνει ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα.

Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στη διατήρηση και στην αύξηση της σωματικής υγείας καθώς και τη διατήρηση συναισθηματικής ευημερίας.

Τα προγράμματα αυτά:

  • ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή και την ένταξη
  • τη φροντίδα με επίκεντρο το άτομο και την εξατομικευμένη   υποστήριξη
  • παρέχουν δραστηριότητες που προωθούν την ανεξαρτησία

Η υποστήριξη για άτομα με αναπηρία επεκτείνετε επίσης στην υποστήριξη των φροντιστών τους προκειμένου να διατηρήσουν το ρόλο που παίζουν ως φροντιστές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας έκτακτης ανάγκης, συμβουλευτικές υπηρεσίες για φροντιστές και επιπρόσθετη κοινωνική υποστήριξη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το ότι διατηρείται ο ρόλος τους ως φροντιστές.

Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από τις Υπηρεσίες Οικιακής και Κοινοτικής Φροντίδας.