Εξήγηση για την Κατευθυνόμενη απο τον Καταναλωτή Φροντίδα

Εξήγηση για την Κατευθυνόμενη απο τον Καταναλωτή Φροντίδα
  • Family, Children
  • 21-Jun-2016

Παρέχει περισσότερες επιλογές για τη φροντίδα ηλικιωμένων και αναπηρίας

Τι είναι η Κατευθυνόμενη από τον Καταναλωτή Φροντίδα; 

Η Κατευθυνόμενη από τον Καταναλωτή Φροντίδα (Consumer Directed Care) (CDC) είναι μια φιλοσοφία παροχής υπηρεσιών που παρέχει στους δικαιούχους και τους φροντιστές τους περισσότερο έλεγχο πάνω στο σχεδιασμό και στην παροχή των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Καθοδηγείται από την ανάγκη του καταναλωτή και των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί της Αυστραλίας έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην CDC κατά τα τελευταία χρόνια.

Από την 1η Ιουλίου του 2015, τα Πακέτα Οικιακής Φροντίδας της ΠΡΟΝΟΙΑΣ παραδίδονται βάση του CDC. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότησης της κυβέρνησης για τα Πακέτα Οικιακής σας Φροντίδας, μαζί με τη συμβολή σας, μπαίνουν στο δικό σας ατομικό προϋπολογισμό. Υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας, εσείς αποφασίζετε πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλιά σας.

Παρομοίως, στον τομέα αναπηρίας σύμφωνα με το Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα Αναπηρίας (National Disability Insurance Scheme) (NDIS), ένα μέρος της χρηματοδότησης θα αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την κατευθυνόμενη από τον πελάτη χρηματοδότηση. Μέσω μιας τέτοιας εξατομικευμένης χρηματοδότησης, θα συνεχίσετε να έχετε την εξουσία να σχεδιάσετε το δικό σας μέλλον. Η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο να σας δώσει τη δυνατότητα να μείνετε στο σπίτι, κοντά στους αγαπημένους σας και στην κοινότητά σας, για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η άσκηση των επιλογών σας

Το CDC σας δίνει τον πλήρη έλεγχο για να κάνετε επιλογές σχετικά με τους τύπους της φροντίδας  και των υπηρεσιών που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση. Σας επιτρέπει να:

  1. Πείτε περισσότερα για τη φροντίδα και τις υπηρεσίες που έχετε πρόσβαση, για τον τρόπο που παρέχονται και από ποιον παρέχονται
  2. Συζητάτε σχετικά με τις ανάγκες και τους στόχους σας με τον παροχέα των υπηρεσιών σας και να αναπτύξετε το δικό σας πρόγραμμα φροντίδας
  3. Καθορίσετε πόση συμμετοχή θέλετε στη διαχείριση του δικού σας πακέτου φροντίδας
  4. Έχετε περισσότερη κατανόηση για το πώς χρηματοδοτείται το πακέτο σας και το πώς δαπανώνται τα κονδύλια αυτά, μέσα από μια μηνιαία κατάσταση εσόδων και εξόδων
  5. Παρακολουθείτε το πακέτο σας για να εξασφαλιστεί το ότι εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες σας.

 

Τύποι των υπηρεσιών που μπορείτε να έχετε πρόσβαση

Ανάλογα με τις ανάγκες υποστήριξης και τους στόχους σας, οι υπηρεσίες σας συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές:

  • Προσωπική Βοήθεια: Βοήθεια με το ντους ή το μπάνιο, το ντύσιμο, την προετοιμασία φαγητού
  • Γενική υποστήριξη: Βοήθεια με τον καθαρισμό του σπιτιού, με το πλύσιμο ρούχων, την κηπουρική, βασική συντήρηση του σπιτιού, κάνοντας αλλαγές στο σπίτι σας έτσι ώστε να είναι ασφαλέστερο και ευκολότερο για σας να ζήσετε εκεί
  • Νοσηλευτικές και παραϊατρικές υπηρεσίες Υγείας: Βοήθεια με επισκέψεις νοσοκόμας, βλέποντας επαγγελματίες όπως φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, οδοντιάτρους, ποδιάτρους και διαιτολόγους, παροχή επιδέσμων, καθώς επίσης συσκευές και εξοπλισμό που θα σας βοηθήσουν να εξακολουθείτε να κινήστε και να σας κρατήσουν ασφαλείς.

Για τις υπηρεσίες που δεν είναι μέσα στον προϋπολογισμό σας, ίσως χρειαστεί να κάνετε ένα εναλλακτικό σχέδιο ή να συμπληρώσετε το υπάρχον σχέδιό σας. Εάν έχετε αχρησιμοποίητα κεφάλαια που απομένουν από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να μεταφερθούν στον επόμενο κύκλο υπηρεσίας.

Το επόμενο βήμα

Για να λάβετε ένα χρηματοδοτούμενο Πακέτο Οικιακής Φροντίδας, θα πρέπει να αξιολογηθείτε από την Περιφερειακή Υπηρεσία Αξιολόγησης (Regional Assessment Service) (RAS) της περιοχής σας. Αυτό θα κανονιστεί από την Υπηρεσία My Aged Care. Από τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί ότι είστε επιλέξιμοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΠΡΟΝΟΙΑ. Εμείς θα λάβουμε τη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας για να συνεργαστούμε μαζί σας και να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε το πακέτο σας βάσει των αναγκών σας.