Γίνε Εθελοντής της Πρόνοιας

Ως εθελοντής της Πρόνοιας είσαι μέρος ενός οργανισμού που υποστηρίζει τα πιο ευάλωτα μέλη της ελληνικής παροικίας.

Ως εθελοντής,μπορείς να προσφέρεις με τους παρακάτω τρόπους:

  • Να παρέχεις τακτικές επισκέψεις σε απομονωμένους ηλικιωμένους στο σπίτι τους ή σε γηροκομείο.
  • Να συμμετέχεις στην Επιτροπή μας, η οποία ασχολείται με τους εράνους
  • Να παρέχεις τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας σχετικά με νομικά και οικονομικά θέματα και συμβουλές σχετικά με τη μετανάστευση σε μέλη της παροικίας μας, τα οποία βρίσκονται σε μειονεκτική θέση
  • Να παρέχεις τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας σχετικά με θέματα διοίκησης, υποστηρίζοντας τη μονάδα μας διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ανώτερο συντονιστή Ανάπτυξης του Εργατικού Δυναμικού Εθελοντών, τηλεφωνώντας στον αριθμό: (03) 9388 9998.