Γίνε Μέλος της Πρόνοιας

Η εγγραφές μελών στην Πρόνοια είναι ανοικτές στους Ελληνο-Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου κάθε τέτοιου ατόμου, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησής τους. Οι αιτήσεις για να γίνεις μέλος στην Πρόνοια γίνεται γραπτές.

Κάθε Ελληνο-Αυστραλός που δηλώνει την προθυμία του / της να γίνει μέλος της Πρόνοιας θα πρέπει να προταθεί από ένα άλλο μέλος της Πρόνοιας, το οποίο ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει προσωπικά. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς, να υπογραφεί από τον/την αιτούντα και τον προτείνοντά του/της και πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή ως καθορίζει κατά καιρούς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το κόστος εγγραφής μέλους είναι $ 20.00 δολάρια για ενήλικες και $ 2.00 δολάρια για φοιτητές/συνταξιούχους/άνεργους.

Για αιτήσεις παρακαλώ επικοινωνείστε με την Πρόνοια στο τηλέφωνο 9388 9998,

η κατεβάστε την αίτηση εδώ