Γιατί να κάνω δωρεά στην Πρόνοια;

Η Πρόνοια είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός, εθνό-συγκεκριμένος οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες στην Αυστραλό-Ελληνική Παροικία σε ολόκληρη την πολιτεία.

Η Πρόνοια έχει, κατά τα τελευταία 46 χρόνια, χτίσει μια μεγάλη φήμη ως ένας καινοτόμος και προοδευτικός οργανισμός που έχει εξυπηρετήσει και εξακολουθεί να εξυπηρετεί την παροικία με ακεραιότητα και διάκριση. Παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και προγράμματα στους τομείς των κοινοτικών υπηρεσιών, φροντίδας ηλικιωμένων, εκπαίδευσης και παιδικής φροντίδας στοχεύοντας σε άτομα, σε οικογένειες και στην κοινότητα γενικότερα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών τους.

Ωστόσο, η παροχή υπηρεσιών εξαρτάται συνεχώς από τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων από έναν συνεχώς μειούμενο αριθμό πηγών χρηματοδότησης. Σε μια εποχή κατά την οποίαν η παροικία μας γερνά με ταχείς ρυθμούς και η ανάγκη για υπηρεσίες βρίσκονται σ’ ένα κρίσιμο στάδιο, η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων από "παραδοσιακές" πηγές είναι δύσκολο να βρεθεί.

Για το λόγο αυτό, κάνοντας μια δωρεά στην Πρόνοια θα μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες της Αυστραλό-Ελληνικής Παροικίας

Ραδιοέρανος Πρόνιας

Name English version Greek version
Αίτηση δωρεάς Ραδιοέρανου Πρόνοιας download PDF download PDF