Κα Νίκη Εφραιμίδη - Διευθύντρια Φροντίδας Ηλικιωμένων και Συντονισμένης Φροντίδας

Νίκη Εφραιμίδη

Η Νίκη είναι Διευθύντρια Φροντίδας Ηλικιωμένων και Συντονισμένης Φροντίδας και έχει υπηρετήσει την ΠΡΟΝΟΙΑ περισσότερο από 20 χρόνια τώρα.

Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις μέσα στον οργανισμό, κυρίως στη Μονάδα Υπηρεσιών Φροντίδας Ηλικιωμένων και Αναπηρίας. Κατά τα τελευταία 20 χρόνια έχει αναπτύξει εμπειρία στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας και των Συστημάτων Ποιότητας.

Η Νίκη έχει Πτυχίο Bachelor of Arts (Πανεπιστήμιο La Trobe) και πιο πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα Πιστοποιητικό IV στο Συντονισμό Φροντίδας. Επίσης έχει αναπτύξει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων και αναπηρίας και αυτή τη στιγμή αναπτύσσει τις ικανότητές της στον τομέα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.