Κα Τίνα Ντούβου-Σταθοπούλου - Αναπληρώτρια Διευθύντρια-Διευθύντρια Οικογενειακών και Κοινοτικών Υπηρεσιών

Τίνα Ντούβου-Σταθοπούλου

Η Τίνα είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Διευθύντρια των Κοινοτικών Υπηρεσιών και υπηρετεί στον οργανισμό για 18 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει αναλάβει μια σειρά από θέσεις μέσα στην ΠΡΟΝΟΙΑ κερδίζοντας μεγάλη γνώση και εμπειρία εντός της ελληνικής και της ευρύτερης κοινότητας. Προηγούμενες θέσεις συμπεριλαμβάνουν άμεση εργασία με τον πελάτη, διαβούλευση, ομαδική εργασία, κοινοτική εκπαίδευση, κοινοτική ανάπτυξη και δημιουργία προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα η τεχνογνωσία της είναι στους τομείς φροντίδας ηλικιωμένων, οικογενειών, γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά την παραμονή της στην ΠΡΟΝΟΙΑ η Τίνα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των αναγκών της παροικίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Ελληνική Νομική Υπηρεσία Πληροφοριών και Παραπομπών, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και διαβούλευσης προβληματικού τζόγου και το Πρόγραμμα Σχέσεων Ανδρών και Οικογένειας.

Η Τίνα ήταν ένα μέλος της επιτροπής του Βικτωριανού Συνασπισμού Μεταναστριών και Προσφύγων Γυναικών, και ήταν μέλος της επιτροπής του Ιδρύματος (Buoyancy Foundation) για 6 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έχει εκπροσωπήσει την ΠΡΟΝΟΙΑ και την ελληνική παροικία σε πολλές πολιτειακές επιτροπές και σε επιτροπές τοπικής αυτοδιοίκησης και δίκτυα.

Επαγγελματικά Προσόντα: Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Monash με Bachelor Degree Κοινωνικής Εργασίας.