Κος Γιάννης Λιούπας - Διευθυντής Επιχείρησης και Αναπληρωματικός Διευθυντής Οικονομικών και Διαχείρισης Εργασιών

Γιάννης Λιούπας

Ο Γιάννης υπηρετεί την ΠΡΟΝΟΙΑ από το 1992 και είναι σήμερα ο Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έχει αναλάβει μια σειρά από διαφορετικές θέσεις μέσα στην ΠΡΟΝΟΙΑ, δίνοντας του μια σε βάθος γνώση του οργανισμού και της Αυστραλό-Ελληνικής παροικίας.

Στο σημερινό ρόλο του είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών, καινοτομίας, ανάπτυξης και αξιοποίησης των συστημάτων. Είναι επίσης υπεύθυνος, μέσα του ρόλου του ως Αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών και Διαχείρισης Εργασιών, για το ότι η ΠΡΟΝΟΙΑ είναι σε θέση να πληροί όλες τις οικονομικές, τις νομικές, τις συμβατικές και άλλες ρυθμιστικές της υποχρεώσεις.

Η συμμετοχή του Γιάννη σε άλλους κοινοτικούς οργανισμούς υπήρξε αρκετά εκτεταμένη και για πολλά χρόνια διαθέτει εθελοντικά το χρόνο του υπηρετώντας σε Επιτροπές Διαχείρισης.