Το ιστορικό μας

Η ΠΡΟΝΟΙΑ ενδυναμώνει, υποστηρίζει και φροντίζει την ελληνική παροικία.

Από την έναρξή της ως ένα ζωτικό σύστημα υποστήριξης για το πρώτο κύμα των Ελλήνων μεταναστών, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας ισχυρής παροικίας πάνω από 40 χρόνια σε εξέλιξη. Και τώρα ανοίγει το δρόμο για ολόκληρη νέα γενιά προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Οι ολοκληρωμένες μας υπηρεσίες υποστήριξης μας, σε βάθος γνώσης της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας και συνηγορίας γίνεται με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρότερης κοινότητας που επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο να συνειδητοποιήσει και να πραγματοποιήσει τις δυνατότητές τους.

Η λέξη «ΠΡΟΝΟΙΑ» σημαίνει στα ελληνικά «παροχή φροντίδας εκ των προτέρων» ή «μέριμνα» αλλά φυσικά σημαίνει ακόμα περισσότερα από αυτά. Οι βαθύτερες συνδηλώσεις της «φροντίδας» και της "προνοητικότητας" βρίσκεται στην καρδιά της αποστολής μας.