Κα Ευγενία Γραμματικάκη - Director

Ευγενία Γραμματικάκη

Η Ευγενία έχει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στον εθνωτικό και πολυπολιτισμικό τομέα, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη πολιτικής, στον κοινωνικό σχεδιασμό, στην έρευνα και ανάλυση, στις γλωσσικές υπηρεσίες, στην κοινοτική ανάπτυξη και στη διαπολιτισμική επικοινωνία.

Επαγγελματικά έχει διευθύνει πολυπολιτισμικά προγράμματα και υπηρεσίες Υπουργείων της Κοινοπολιτείας και, πιο πρόσφατα, Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπήρξε ενεργό μέλος της κοινότητας και έχει υπηρετήσει σε ένα ευρύ φάσμα Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών, συμπεριλαμβανομένου του ότι  υπήρξε στο παρελθόν Πρόεδρος της Αυστραλό- Ελληνικής Κοινωνικής Πρόνοιας, μέλος της Συμβουλευτικής Πολυπολιτισμικής Επιτροπής της Αυστραλίας, Εκτελεστικό Μέλος των Συμβουλίων Εθνωτικών Κοινοτήτων της Τασμανίας και της Βικτώριας, και Διευθύντρια της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας, και αυτή τη στιγμή είναι Ανώτερη Αναπληρώτρια Πρόεδρος του FECCA.