Κα Ανατολή Αμανατίδη - Σύμβουλος

Ανατολή Αμανατίδη

Η Kris είναι μια έμπειρη και γεμάτη πάθος κοινοτική συνήγορος για την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτιστική πολυμορφία και κατέχει διάφορες θέσεις για χρονική περίοδο άνω των τριάντα ετών.

Έχει εργαστεί σε κρατικούς και σε μη κρατικούς οργανισμούς, κατά κύριο λόγο από ένα πρότυπο Κοινοτικής Ανάπτυξης, Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εκπαίδευσης και Στρατηγικού Προγραμματισμού, για την αντιμετώπιση θεμάτων Πρόσβασης και Ισότητας. Η Kris έχει δεσμευτεί στις αρχές της ΠΡΟΝΟΙΑΣ και στο όραμα για ισχυρή ηγεσία, καινοτομία και ανάπτυξη σε ένα κλίμα που αγκαλιάζει την αλλαγή, ενώ συνεχίζει να προσπαθεί για το καλύτερο συμφέρον του πελάτη.

Η Kris σήμερα είναι μια εκλεγμένη αντιπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχοντας διατελέσει τρεις θητείες ως Σύμβουλος και μία ως δήμαρχος. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας οι πρωτοβουλίες της ήταν πολλές και συμπεριλαμβάνουν τα εξής: τη δημιουργία της Πολυπολιτισμικής πολιτικής του Δήμου, τον Πολυπολιτισμικό προϋπολογισμό του Δήμου, τη Διαθρησκειακή δικτύωση του Whittlesea, τα Βραβεία Πρόσβασης και Κοινωνικής Ένταξης του Δήμου για την Ημέρα της Αυστραλίας, το Πρόγραμμα του Δήμου Ισότητας των Φύλων, την επιτυχή επιδίωξη του Προγράμματος LEAD του Δήμου, την εκστρατεία του Δήμου για τη στήριξη της Διάταξης 18C περί προστασίας Φυλετικού διασυρμού, την Πολιτική Προσφύγων και Ατόμων που ζητούν Άσυλο του Δήμου, Υπουργικές αντιπροσωπεύσεις και διευκόλυνση πολλών κοινοτικών Φόρουμ.

Είναι η πρόεδρος του Πολυπολιτισμικού Κοινοτικού Συμβουλίου του Whittlesea, Πρόεδρος του προγράμματος Women Matter 2, και εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής Επιτροπής MAV και της Ομάδας Συμφιλίωσης. Η βάση των δεξιοτήτων της Kris βρίσκεται στην Ανάπτυξη πολιτικής, στη δέσμευση και διαβούλευση της κοινότητας και των ενδιαφερόμενων μερών και στη Διαβούλευση και στην Επαγγελματική Κατάρτιση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων.

Το έργο της έχει αναγνωριστεί από τα βραβεία VMC για την Πολυπολιτισμική Αριστεία, από το VLGA για την Ισότητα των Φύλων, από το Δημοτικό Σύλλογο Βικτώρια για την Εξαιρετική της Υπηρεσία. Η Kris διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο το 2014. Επαγγελματικά προσόντα: Β.Α., B.S.W., M.S.W. Διοίκησης.