Αναπηρία & NDIS

Τελευταίες εκδηλώσεις

Γνωρίζω τα δικαιώματα μου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία νέα

Ευχαριστώ Τίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες Συντονισμού Υποστήριξης και Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ΠΡΟΝΟΙΑ βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το δικό τους πρόγραμμα NDIS και να επιτύχουν τους στόχους τους. Βοηθάμε τους συμμετέχοντες να συντονίζονται, να συνδέονται και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να μεγιστοποιήσουν την ικανότητά τους. Επιπλέον, ο συντονισμός εξειδικευμένης υποστήριξης παρέχει ολοκληρωμένη στήριξη σε συμμετέχοντες με περίπλοκες ανάγκες. Το πλαίσιο πρακτικής μας αντιμετωπίζει τα δικαιώματα και ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Διασφαλίζουμε ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες προσαρμόζονται για να υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες στην επίτευξη των στόχων τους.

Αναπηρία & NDIS

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υποστήριξη σε χρηματοδότηση & υποστήριξη

 • Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στη χρηματοδότησή μου και να προσλάβω υπηρεσίες υποστήριξης;

  Η ομάδα της ΠΡΟΝΟΙΑ βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το πρόγραμμα και τη χρηματοδότησή τους. Οι συντονιστές υποστήριξης βοηθούν επίσης τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης. Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν μια ενότητα που περιγράφει πόση χρηματοδότηση διατίθεται για κάθε υπηρεσία και πώς γίνεται η διαχείριση των κεφαλαίων. Τα κεφάλαια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, διαχείρισης προγράμματος ή αυτοδιαχείρισης. Η πιο κοινή μορφή διαχείρισης κεφαλαίων είναι ένας συνδυασμός διαχείρισης πάροχου και διαχείρισης προγράμματος. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρεία μέσω της πύλης PRODA. Τα κεφάλαια προγράμματος τα διαχειρίζεται ένας διαχειριστής προγράμματος και τα τιμολόγια αποστέλλονται απευθείας στον πάροχο για επεξεργασία και πληρωμή. Η υπηρεσία Συντονισμού Υποστήριξης χρηματοδοτείται από την ενότητα δημιουργίας ικανοτήτων. Δεν έχουν όλα τα προγράμματα πρόβλεψη χρηματοδότησης για τον συντονισμό υποστήριξης.

Πρόκριση για NDIS

 • Έχω δικαίωμα πρόσβασης στο NDIS, αν ναι, τι πρέπει να κάνω;

  Η ομάδα της ΠΡΟΝΟΙΑ σας συμβουλεύει σχετικά με τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια (εάν μας ζητηθεί) θα υποστηρίξουμε άτομα μέσω προφορικού αιτήματος πρόσβασης ή θα καθοδηγήσουμε τους συμμετέχοντες στη διαδικασία συμπλήρωσης μιας φόρμας αιτήματος πρόσβασης. Προκειμένου οι συμμετέχοντες να πληρούν τις προϋποθέσεις, η αναπηρία τους πρέπει να είναι μόνιμη, να έχουν μία ή περισσότερες γνωστικές, διανοητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές, σωματικές ή ψυχιατρικές αναπηρίες που είναι πιθανό να είναι μόνιμες (NDIS, 2021) Ο ιατρός σας θα πρέπει να υποβάλει τεκμηρίωση για το άιτημα.

Αξιολογήσεις NDIS

 • Τι είναι η αξιολόγηση/αναθεώρηση προγράμματος;

  Μια συνάντηση προγραμματισμού είναι το αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Ένας εκπρόσωπος του NDIS θα επικοινωνήσει μαζί σας για να κανονίσετε μια συνάντηση προγραμματισμού. Ο στόχος αυτής της συνάντησης είναι να καθορίσει ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι και φιλοδοξίες, καθώς και οι προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζετε καθημερινά για την επίτευξη αυτών των στόχων. Μόλις προσδιοριστούν οι στόχοι σας, ο υπεύθυνος σχεδιασμού θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα σχέδιο που αντιμετωπίζει τυχόν προκλήσεις μέσω της παροχής κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης. Μόλις αναπτυχθεί το σχέδιό σας, θα επανεξετάζεται ετησίως, για να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες σας ικανοποιούνται, ώστε να μπορέσετε να εργαστείτε για την επίτευξη των στόχων σας.

Πάροχοι υπηρεσιών

 • Πώς λαμβάνω υπηρεσίες, δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω να ψάχνω ή ποια ροή χρηματοδότησης χρησιμοποιώ;

  Οι Συντονιστές Υποστήριξής μας βοηθούν τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή του σχεδίου NDIS. Βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το σχέδιό τους NDIS και να δεσμεύσουν τις διάφορες υπηρεσίες που χρειάζονται για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Η ομάδα μας συνεργάζεται στενά με τους συμμετέχοντες για να κατανοήσει την κατανομή της χρηματοδότησής τους, ώστε να μπορούν να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή όταν επικοινωνούν με παρόχους υπηρεσιών.

Εργασία

 • Θα ήθελα να εργαστώ,

  Η ομάδα μας θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βρουν εργασία μέσω μιας κατάλληλης υπηρεσίας απασχόλησης αναπηρίας (DES). Η υπηρεσία DES θα βοηθήσει τους επιλέξιμους συμμετέχοντες να βρουν εργασία. Παρέχουν επίσης εκπαίδευση και καθοδήγηση σχετικά με το πώς να προετοιμαστείτε και να παραμείνετε στην εργασία.

Ομάδες υποστήριξης

 • Θα ήθελα να γίνω μέλος μιας ομάδας κοινοτικής υποστήριξης

  Το προσωπικό μας θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνδεθούν με μια κατάλληλη ομάδα. Οι ομάδες υποστήριξης παρέχουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συναντήσουν άλλα άτομα, να προσφέρουν υποστήριξη και ενθάρρυνση και να μοιραστούν εμπειρίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν όλους να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνοι.

Υπηρεσίες

Στο πνεύμα της συμφιλίωσης η PRONIA αναγνωρίζει τους λαούς των Πρώτων Εθνών, τους Παραδοσιακούς Θεματοφύλακες της χώρας σε όλη την Αυστραλία και τη σχέση τους με τη στεριά, τη θάλασσα και την κοινότητα.

Αποδίδουμε το σεβασμό μας στους Πρεσβύτερους του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος και οικοδομούμε σχέσεις σεβασμού με όλους τους Αβορίγινες και τους κατοίκους των Νήσων Τόρες Στρέιτ σήμερα.

Πολιτική απορρήτου | © Pronia 2024.