Κα Αυγούστα Σερεμέτη – Διευθύντρια

Η Αυγούστα Σερεμέτη είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Cire Services που περιλαμβάνει την εκπαίδευση Cire, την Cire Children’s Services, Cire Community School και Cire Community Hubs.

Η Αυγούστα αναγνωρίζει την ΠΡΟΝΟΙΑ ως τον βασικό οργανισμό στην παροχή υπηρεσιών στην ελληνική κοινότητα και θα ήθελε να συνεισφέρει τις δεξιότητες και την εμπειρία της στην επίτευξη της αποστολής της ΠΡΟΝΟΙΑ.

Το πάθος της Αυγούστα έγκειται στις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης ιδιαίτερα για ευάλωτα άτομα. Κατείχε μια σειρά από εκτελεστικές θέσεις συνεργαζόμενη στενά με ευάλωτους νέους, με μακρόχρονα ανέργους και με άτομα με αναπηρία. Η Αυγούστα πιστεύει ότι κάθε άτομο αξίζει την ίδια ευκαιρία να μάθει και να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες του, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις ή το υπόβαθρό του.

‘Εχει ολοκληρώσει σπουδές από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Διευθυντών και κατείχε θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου με το Kalparrin Early Childhood Intervention Center και το Kidsafe Victoria. Έχει προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της σε διάφορους οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς (συγκέντρωση κεφαλαίων, HR, Διακυβέρνηση). Το ότι είχε την ευκαιρία να γίνει μέλος ενός ορφανοτροφείου στο Μπαλί που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ήταν μια «εμπειρία ζωής» και μια επιβεβαίωση γιατί κάνει αυτό που κάνει.

Στο πνεύμα της συμφιλίωσης η PRONIA αναγνωρίζει τους λαούς των Πρώτων Εθνών, τους Παραδοσιακούς Θεματοφύλακες της χώρας σε όλη την Αυστραλία και τη σχέση τους με τη στεριά, τη θάλασσα και την κοινότητα.

Αποδίδουμε το σεβασμό μας στους Πρεσβύτερους του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος και οικοδομούμε σχέσεις σεβασμού με όλους τους Αβορίγινες και τους κατοίκους των Νήσων Τόρες Στρέιτ σήμερα.

Πολιτική απορρήτου | © Pronia 2024.