Η ιστορία μας

Η ΠΡΟΝΟΙΑ ενδυναμώνει, υποστηρίζει και φροντίζει την ελληνική παροικία.

Από την έναρξή της ως ένα ζωτικό σύστημα υποστήριξης για το πρώτο κύμα των Ελλήνων μεταναστών ως σήμερα, στηρίζει την ανάπτυξη μιας ισχυρής παροικίας εδώ και πενήντα χρόνια. Και τώρα ανοίγει το δρόμο για τις νέες γενεές προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Οι ολοκληρωμένες μας υπηρεσίες υποστήριξης, οι εκ βαθέων γνώσεις μας μίας πολιτιστικά ανταποκρινόμενης εκπαίδευσης, υποστήριξης και συνηγορίας γίνονται με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρότερης κοινότητας που επιτρέπει σε κάθε μέλος της να επιτύχει τους στόχους του.

Η λέξη «ΠΡΟΝΟΙΑ» σημαίνει στα ελληνικά «παροχή φροντίδας εκ των προτέρων» ή «μέριμνα» αλλά φυσικά σημαίνει πολλά περισσότερα από αυτά. Οι βαθύτερες συνδηλώσεις της «φροντίδας» και της “προνοητικότητας” βρίσκονται στην καρδιά της αποστολής μας.

Πολιτική απορρήτου | © Pronia 2022.