Γίνετε Εθελοντής της Πρόνοιας

Ως εθελοντής της Πρόνοιας θα είστε μέρος ενός οργανισμού που υποστηρίζει τα πιο ευάλωτα μέλη της ελληνικής παροικίας.

Μπορείτε να γίνεται εθελοντής με τους παρακάτω τρόπους:

  • Να παρέχετε τακτικές επισκέψεις σε απομονωμένους ηλικιωμένους στο σπίτι τους ή σε γηροκομείο.
  • Να συμμετέχετε στην Επιτροπή μας, η οποία ασχολείται με τους εράνους
  • Να παρέχετε τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας σχετικά με νομικά και οικονομικά θέματα και συμβουλές σχετικά με τη μετανάστευση σε μέλη της παροικίας μας, τα οποία βρίσκονται σε μειονεκτική θέση
  • Να παρέχετε τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας σχετικά με θέματα διοίκησης, υποστηρίζοντας τη μονάδα μας διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ανώτερο συντονιστή Ανάπτυξης του Εργατικού Δυναμικού Εθελοντών, τηλεφωνώντας στον αριθμό: