Γίνεται Μέλος της ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η Ιδιότητα Μέλους στην ΠΡΟΝΟΙΑ είναι ανοικτή στους Ελληνο-Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου κάθε τέτοιου ατόμου, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησής τους. Η Ιδιότητα Μέλους στην ΠΡΟΝΟΙΑ γίνεται με γραπτή αίτηση.

Κάθε Ελληνο-Αυστραλός που δηλώνει την προθυμία του / της να γίνει μέλος της ΠΡΟΝΟΙΑΣ θα πρέπει να προταθεί από ένα άλλο μέλος της ΠΡΟΝΟΙΑΣ, το οποίο ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει προσωπικά. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς, να υπογραφεί από τον αιτούντα και τον προτείνοντά του / της και πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή ως καθορίζει κατά καιρούς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το κόστος για την Ιδιότητα Μέλους είναι $ 20.00 δολάρια για ενήλικες και $ 2.00 δολάρια για φοιτητές/συνταξιούχους/άνεργους.

Για να λάβετε ένα Έντυπο Ιδιότητας Μέλους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΠΡΟΝΟΙΑ τηλεφωνώντας στον αριθμό: 9388 9998.