Ευκαιρίες Απασχόλησης:

Γίνετε μέλος της δικής μας δυναμικής και γεμάτης ζωντάνιας ομάδα Κοινοτικής Φροντίδας.

Μήπως ψάχνετε για νέες προκλήσεις σε μια δουλειά που θα σας δώσει προσωπικές και χρηματικές ανταμοιβές;

Μήπως θέλετε πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας;

Μήπως ψάχνετε για μια καριέρα στη φροντίδα των ηλικιωμένων;

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

  • Ανταγωνιστικές αμοιβές μισθού
  • Συνεχή περιστασιακή απασχόληση
  • Ευέλικτες ώρες
  • Συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη
  • Ένα μονοπάτι σταδιοδρομίας στη Φροντίδα Ηλικιωμένων
  • Ένα υποστηρικτικό ομαδικό περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ανώτερο συντονιστή Ανάπτυξης του Εργατικού Δυναμικού, τηλεφωνώντας στον αριθμό: 9388 9998

Η ΠΡΟΝΟΙΑ είναι Εργοδότρια Ίσων Ευκαιριών (Equal Opportunity Employer (EOE). Οι εξειδικευμένοι αιτούντες θεωρούνται για την απασχόληση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία τους, η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, το φύλο, η εθνική καταγωγή, ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός ή η αναπηρία τους.

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της παροχής ενός εργασιακού περιβάλλοντος που είναι απαλλαγμένο από διακρίσεις και παρενοχλήσεις.