Θα θέλατε να εργαστείτε για την φροντίδα των Ελλήνων  Ηλικιωμένων Ατόμων;

Η Πρόνοια ζητά υπαλλήλους για να εργαστούν στα προγράμματα της Οικιακής και Προσωπικής Φροντίδας.
Ο ρόλος αυτών των υπαλλήλων θα είναι να επισκέπτονται στο σπίτι τους ηλικιωμένα άτομα ελληνικής καταγωγής και να εργαστούν στα παρακάτω προγράμματα:

 • Οικιακή Φροντίδα: Καθαριότητα του σπιτιού (ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, κ.λπ.) και κάποια άλλα καθήκοντα, όπως πλύσιμο, σιδέρωμα, μαγείρεμα και ψώνια.
 • Προσωπική Φροντίδα: Βοήθεια με την προσωπική φροντίδα στις βασικές τους ανάγκες (π.χ. βοήθεια με το φαγητό, με το ντύσιμο, με το μπάνιο και με την τουαλέτα), όπως επίσης και να συνοδεύουν άτομα σε διάφορα ραντεβού τους ή δραστηριότητες αναψυχής .

Ανάλογη προηγούμενη εμπειρία και Πιστοποιητικό ΙΙΙ (3) Οικιακής και Κοινοτικής Φροντίδας θα ληφθούν υπόψη. Εάν όμως δεν έχετε το πιστοποιητικό μπορούμε ακόμη να σας προσλάβουμε με την προϋπόθεση βεβαίως να αναλάβετε την υποχρέωση να το αποκτήσετε παρακολουθώντας τα σχετικά μαθήματα.

Πριν την έναρξη εργασίας απαιτείται να προσκομίσετε ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών.

Άριστες συνθήκες εργασίας με ελαστικό ωράριο.
Περιστασιακή αλλά και μόνιμη εργασία μερικής απασχόλησης έως 30 ώρες την εβδομάδα.

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν άδεια οδήγησης και να διαθέτουν δικό τους αξιόπιστο αυτοκίνητο.

Εάν ενδιαφέρεστε και νομίζετε ότι έχετε τα κατάλληλα προσόντα, ή αν γνωρίζετε κάποιο άλλο άτομο που θα ενδιαφερόταν για τις προαναφερόμενες εργασίες, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με την Νίκη Ματζιάρη στο 93889998 ή μέσω e-mail: hr@pronia.com.au


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η PRONIA (πρώην Ελληνική κοινωνική πρόνοια Αυστραλίας) είναι μια εθνο-ειδική υπηρεσία κοινωφελών υπηρεσιών που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ελληνικής κοινότητας της Αυστραλίας και λειτουργεί υπό ένα διπλό πρότυπο υπεράσπισης και ανάπτυξης παράδοσης υπηρεσιών.

Η PRONIA αναζητά δύο κατάλληλους υποψήφιους για να εργαστούν ως υπάλληλοι διοικητικών υπηρεσιών με πλήρη απασχόληση. Ως αρμόδιοι αυτής της θέσης θα αναφέρονται στον γενικό και οικονομικό διευθυντή και θα είναι υπεύθυνοι να παρέχουν μια σειρά από διοικητικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες υποδοχής οι οποίες περιλμβάνουν την παροχή πληροφοριών μέσω τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως  και την επεξεργασία διοικητικών εργασιών που σχετίζονται με την PRONIA , χωρίς όμως να περιορίζονται στις αρμοδιότητες αυτές.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει, ανάμεσα σε άλλα χαρακτηριστικά,

 • επίδειξη γνώσης σε καθήκοντα υποδοχής και διοίκησης με 2 χρόνια ελάχιστη προϋπηρεσία.
 • Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου στα Ελληνικά και Αγγλικά.
 • Επαρκή χρήση του λογισμικού της Microsoft suite, όπως των προγραμμάτων Word, Excel, Access, Internet, και E-mail.

Αμοιβή ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας στο Social, Community, Home Care & Disability Industry Award 2010. Δυνατότητα για Salary packaging.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείστε με την Χριστίνα Ιακωβίδου στο
τηλ : 9388 9998 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο hr@pronia.com.au

Οι αιτήσεις να αποσταλλούν είτε ταχυδρομικώς στο CEO      
7 Union Street Brunswick, 3056 ή ηλεκτρονικά στο hr@pronia.com.au

Προθεσμία αιτήσεων έως την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018.


Ευκαιρίες Απασχόλησης:

Γίνετε μέλος της δικής μας δυναμικής και γεμάτης ζωντάνιας ομάδα Κοινοτικής Φροντίδας.

Μήπως ψάχνετε για νέες προκλήσεις σε μια δουλειά που θα σας δώσει προσωπικές και χρηματικές ανταμοιβές;

Μήπως θέλετε πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας;

Μήπως ψάχνετε για μια καριέρα στη φροντίδα των ηλικιωμένων;

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

 • Ανταγωνιστικές αμοιβές μισθού
 • Συνεχή περιστασιακή απασχόληση
 • Ευέλικτες ώρες
 • Συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη
 • Ένα μονοπάτι σταδιοδρομίας στη Φροντίδα Ηλικιωμένων
 • Ένα υποστηρικτικό ομαδικό περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ανώτερο συντονιστή Ανάπτυξης του Εργατικού Δυναμικού, τηλεφωνώντας στον αριθμό: 9388 9998

Η ΠΡΟΝΟΙΑ είναι Εργοδότρια Ίσων Ευκαιριών (Equal Opportunity Employer (EOE). Οι εξειδικευμένοι αιτούντες θεωρούνται για την απασχόληση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία τους, η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, το φύλο, η εθνική καταγωγή, ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός ή η αναπηρία τους.

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της παροχής ενός εργασιακού περιβάλλοντος που είναι απαλλαγμένο από διακρίσεις και παρενοχλήσεις.